یلدا

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد/یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند / در دایره  قسمت  اوضاع  چنین  باشد 

    یلدا اومد و رفت ؛ چند سالی میشه که کارش همینه , معصومانه و با وقار میاد , غریبانه و با سکوت میره , و ما رو با این دغدغه حا میذاره که آیا سال دیگه هم میتونیم ببینیمش؟! یا توی گیرودار زندگی و زیر فشار بی امان گرفتاریهای روزمره ,یلدا هم از یادمون میره !! 

ما زیاران چشم یاری داشتیم...

مواظب فرهنگ غنی و سنتهای ریشه دارمون باشیم

هوای حافظ رو هم داشته باشیم

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهناز

اگه تا حالا یادمون نرفته شاهکاره.