زنجیر

کی گفته  که برای شعر گفتن باید الهام گرفت؟!

 برای الهام گرفتن باید عاشق شد ؛

برای عاشق شدن باید دل داشت ؛

برای دل داشتن باید زنده بود ؛

برای زتده بودن باید نفس کشید ؛

برای نفس کشیدن باید هوا داشت ؛

اینجا که هوا نیست !!

برای اینکه هوا باشه باید جنگل داشت ؛

برای اینکه جنگل باشه باید بارون داشت ؛

اینجا که بارون نمیاد !!

برای اینکه بارون باشه باید خورشید داشت ؛

برای اینکه خورشید باشه باید روز داشت ؛

اینجا که همش شبه !!

پس کی میشه عاشق شد؟!

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهناز

باید از موتور برق استفاده کردتا عاشق شد.آنوقت اسمش میشه عشق مصنوعی.

مینا

تازه وبلاگتان را دیدم.یعنی شما هم شاعرید.من هم شعر میگم ولی همسرم مسخره میکنه.میخوام شعراتون بدزدم و ...