عشق

دوست داری تا بدانی عشق چیست؟         /             اینهمه غوغا و افسانه ز چیست؟

عشق یعنی شور و حال زندگی                 /           عشق یعنی التهاب زندگی

عشق یعنی هم نفس با شاعری               /           پشت پا بر واژه های ظاهری

عشق یعنی مستی و دلداده گی               /           یک سبد لبریز از آزاده گی

عشق یعنی یک بغل سر زنده گی              /          مهربانی,لطف,خوبی,ساده گی

عشق یعنی سبز ماندن در خزان              /          پرکشیدن در سپهر آسمان

عشق یعنی قصه باران و ابر                     /       بارش ُپر مهر و بی تبعیض بر ترسا و گبر

عشق یعنی شستن چشم از غبار          /         محو در دیدار روی ماه یار

عشق یعنی عطر باغ و بوی گل               /          وعده دیدار کوتاه روی پُل

عشق یعنی یک فروغ دلنشین                /         بازتابی از فراسوی زمین

عشق یعنی شبنمی بر شاخسار           /        مژده ای بر رویش گل در بهار

عشق یعنی جنگلی سبز و عمیق          /         یادگاری پُر بهاء از یک رفیق

عشق یعنی برکه ای صاف و زلال            /         گفتگوئی دلنشین و بی ملال

عشق دریائیست ژرف و بی کران           /          خنده ها و گریه های بی امان

اینهمه, دیباچه ای از عشق بود             /          عشق را آغاز و پایانی نبود   

/ 2 نظر / 13 بازدید
مینا

عشق یعنی شنا کردن در آب شور

elnaz

salam,aaaliibood