زمزمه

دو چشمت را بهم بگذار و کمتر خون بپا کن

                                                                به قلب عاشق ما, کم جفا کن

اگر کمتر ز جان ریزم به پایت

                                                                 بیا آنگاه قصد جان ما کن

                                            ****

به صد ناز آمدی گفتی و رفتی

                                                          دلم را غرق خون کردی و رفتی

تو گفتی دیگر از من دست بردار

                                                            ندانستی مرا کشتی و رفتی

                                           ****

/ 1 نظر / 10 بازدید
مینا

زیبا بود.یعنی واقعا دلتون میگه یا از دل دیگرانه./