دمشون گرم!!

دمشون گرم  موجودات بی ریخت و بدنامی مث گرگ, کلاغ, جغد, کویر... که خودشون رو تا ابد بدنام کردن تا واژه های قشنگی مث معصومیت, زیبایی, مهربانی, لطافت...رو برای ما معنی کنند!

دمشون خیلی گرم!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهناز

واقعا" مثبت اندیشی یعنی همین.

ماهره

خوشم آمد.